Publikacja typu: Referaty
TytułO właściwy kształt służby ochrony zabytków w Polsce. Postulaty de lege ferenda
Na konferencji: Konferencja naukowa „Funkcjonowanie prawa ochrony dóbr kultury”, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa
[autor:] K. Zeidler
Rok: 2008
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa