Publikacja typu: Referaty
TytułWkład profesora Jana Pruszyńskiego w teorię prawa ochrony zabytków
Na konferencji: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawna ochrona dziedzictwa kulturowego Polski – doświadczenia i wyzwania XXI wieku”, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa
[autor:] K. Zeidler
Rok: 2009
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa