Publikacja typu: Referaty
TytułPrawnik – Retoryka – Etyka?
Na konferencji: Ogólnopolska Konferencja naukowa „Prawo, język, etyka”, Uniwersytet Warszawski, Warszawa
[autor:] K. Zeidler
Rok: 2009
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa