Publikacja typu: Referaty
TytułGranice retoryki i erystyki z perspektywy etyki prawniczej
Na konferencji: Seminarium Instytutu Nauk o Państwie i Prawie „Granice działalności prawnika na rzecz klienta”, Uniwersytet Warszawski, Warszawa
[autor:] K. Zeidler
Rok: 2009
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa