Publikacja typu: Glosy i przeglądy orzecznictwa
TytułPrawo do świadczeń socjalnych bez względu na miejsce zamieszkania obywatela Unii
Wyrok: Glosa do wyroku ETS z dnia 22 maja 2008 r. w sprawie C-499/06 Halina Nerkowska przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych
[w:] Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa
Numer wydania 2/2009
[autor:] S. Majkowska-Szulc,M. Tomaszewska
Miasto: Gdańsk 2009
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej, Katedry Prawa Pracy