Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułProblems of Ratification and Implementation of UNESCO Conventions in Poland
[w:] Distroyed but not lost
[red:]  M. Konopka
[autor:] K. Zeidler
Miasto: Warsow 2006
Strony: 5
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa