Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułRola i zadania Policji w zakresie ochrony dziedzictwa kultury
[w:] Policja w Polsce. Stan obecny i perspektywy
[red:]  W. Ciepiela, A. Szymaniak
[autor:] K. Zeidler
Miasto: Poznań 2007
Strony: 8
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa