Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułModel amerykański regionalnej ochrony dziedzictwa kultury
[w:] Prawo międzynarodowe. Księga pamiątkowa prof. Renaty Szafarz
[red:]  J. Menkes
[autor:] K. Zeidler
Miasto: Warszawa 2007
Strony: 7
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa