Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułPrawo kontra historia. Bractwo uwięzione w college’u
[w:] Fascynujące ścieżki filozofii prawa
[red:] J. Zajadło
[autor:] K. Zeidler
Wydawnictwo: LexisNexis
Miasto: Warszawa 2008
Strony: 11
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa