Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułKilka uwag na temat japońskiej kultury prawnej
[w:] Japonia w oczach Polaków. Państwo - społeczeństwo - kultura, t.I
[red:]  J. Włodarski
[autor:] K. Zeidler
Wydawnictwo: Uniwersytetu Gdańskiego
Miasto: Gdańsk 2008
Strony: 18
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa