Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułHow to Get and not to Give. About Injustice in Restitutions
[w:] Restitution of Confiscated Art Works – Wish or Reality?
[red:]  M. Borak
[autor:] K. Zeidler
Miasto: Prague 2008
Strony: 6
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa