Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułAforyzm chiński jako wypowiedź normatywna
[w:] Początki wiedzy o Chinach w Polsce
[red:]  I. Kadulska, J. Włodarski
[autor:] K. Zeidler, R. Król
Wydawnictwo: Uniwersytetu Gdańskiego
Miasto: Gdańsk 2008
Strony: 13
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa