Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułWartość zabytku jako kategoria normatywna
[w:] Wokół problematyki prawnej zabytków i dzieł sztuki, t. II
[red:]  W. Szafrański
[autor:] K. Zeidler
Miasto: Poznań 2008
Strony: 12
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa