Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułOchrona podwodnego dziedzictwa kultury w prawie międzynarodowym publicznym
[w:] Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych. Wyzwania XIX wieku
[red:]  D. Bugajski
[autor:] K. Zeidler, M. Głuchowska
Miasto: Gdynia 2008
Strony: 11
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa