Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułReprywatyzacja z perspektywy teoretyczno-prawnej
[w:] Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem, t. I, Własność
[red:]  J. Jabłońska-Bonca
[autor:] K. Zeidler
Miasto: Warszawa 2009
Strony: 19
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa