Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułO recepcji etyki japońskiej w kulturze europejskiej
[w:] Japonia w oczach Polaków, t. II
[red:] K. Zeidler, J. Włodarski
[autor:] K. Zeidler
Wydawnictwo: Uniwersytetu Gdańskiego
Miasto: Gdańsk 2009
Strony: 19
ISBN: 978-83-7326-610-0
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa