Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułW sprawie zgodności prawa krajowego z prawem europejskim
Nazwa czasopisma "Studia Europejskie" 2006
Numer t. XV
[autor:] K. Zeidler
Miasto: Gdynia 2006
Strony: 8
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa