Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułPokrzywdzone zabytki, czyli o tym, czy prawo karne chroni dziedzictwo kultury
Nazwa czasopisma "Gdańskie Studia Prawnicze" 2008
Numer t. XIX
[autor:] K. Zeidler
Miasto: Gdańsk 2008
Strony: 16
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa