Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułRewindykacja gdańskich zabytków sakralnych
Nazwa czasopisma "Studia Prawnicze KUL" 2008
Numer 1
[autor:] K. Zeidler, M. Zeidler
Miasto: Lublin 2008
Strony: 10
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa