Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułDoktryna wojenna Sun Tzu i jego poglądy na politykę, państwo i prawo
Nazwa czasopisma "Gdańskie Studia Prawnicze" 2009
Numer t. XX
[red:] D. Szpoper
[autor:] K. Zeidler, J. Włodarski
Miasto: Gdańsk 2009
Strony: 11
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa