Publikacja typu: Prace nie publikowane => Inne prace nie publikowane
TytułVerhaltenspflichten im Wertpapiergeschäft
Dotyczy: praca seminaryjna w ramach studiów LL.M.
Dla: Rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität zu Köln
[autor:] A. Wowerka
Rok: 2002
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego