Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułZabytek jako szczególny przedmiot obrotu handlowego
Nazwa czasopisma "Gdańskie Studia Prawnicze" 2009
Numer t. XXI
[red:] E. Bagińska,J. Ciszewski
[autor:] K. Zeidler
Miasto: Gdańsk 2009
Strony: 17
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa