Publikacja typu: Prace nie publikowane => Inne prace nie publikowane
TytułInternationales Factoring unter besonderer Berücksichtigung des UNIDROIT-Übreinkommens
Dotyczy: praca magisterska w ramach studiów LL.M.
Dla: Rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität zu Köln
[autor:] A. Wowerka
Rok: 2002
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego