Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułThree main Aspects of Restitution: Property of the Aristocracy, Property of the Catholic Church, Jewish Property
[w:] The Lost Heritage of Cultural Assets
[red:]  M. Borak
[autor:] K. Zeidler
Miasto: Prague 2005
Strony: 8
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa