Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
Obejrzyj obrazek w oryginalnej wielkościTytułZintegrowane zarządzanie środowiskiem morskim
[w:] Konwencja NZ o prawie morza z 1982r., W piętnastą rocznicę wejścia w życie
[red:]  K. Marciniak, C. Mik
[autor:] D. Pyć
Wydawnictwo: Dom Organizatora
Miasto: Toruń 2009
Strony: 373-399
ISBN: 978-83-7285-425-4
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego