Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułUwagi o zastosowaniu koncepcji marginesu oceny w prawie międzynarodowym
[w:] Prawo międzynarodowe i wspólnotowe wobec wyzwań współczesnego świata
[red:]  E. Dynia
[autor:] A. Wiśniewski
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Miasto: Rzeszów 2009
Strony: 408
ISBN: 978-83-7338-484-2
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego