Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułO historii Europejskiej Konwencji Praw Człowieka
Nazwa czasopisma Gdańskie Studia Prawnicze
Numer XX
[autor:] A. Wiśniewski
Miasto: Gdańsk 2009
Strony: 397-416
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego