Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułWkład profesora Jana Pruszyńskiego w teorię prawa ochrony zabytków
[w:] Wokół problematyki prawnej zabytków i dzieł sztuki, t. III, Prawna ochrona dziedzictwa kulturowego
[autor:] K. Zeidler
Wydawnictwo: Poznańskie
Miasto: Poznań 2009
Strony: 7
ISBN: 978-83-7177-675-5
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa