Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułStatus Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy o Pracy na Morzu z 2006 r. w prawie wspólnotowym
Nazwa czasopisma Prawo Morskie
Numer XXV
[red:]  M. Koziński
[autor:] M. Tomaszewska
Miasto: Gdańsk 2009
Strony: 85-99
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Pracy