Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułOdpowiedzialność spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych jako podmiotu zbiorowego. Analiza w kontekście ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
Nazwa czasopisma Pieniądze i Więź
Numer nr 2 (43)
[autor:] J. Potulski,T. Snarski
Miasto: Sopot 2009
Strony: 128-135
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii