Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułCzy rasistowski podatek może być uznany za ustawowe bezprawie? Formuła Radbrucha a Chinese Canadian Head Tax
Nazwa czasopisma Zeszyty Studenckie Koła Naukowego Prawa Finansowego WPiA UG
Numer nr 1
[autor:] T. Snarski
Miasto: Gdańsk 2009
Strony: 185-201
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii