Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułPostępowanie prejudycjalne przed Trybunałem Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich jako przykład współpracy sądów we wspólnotowym systemie ochrony prawnej
Nazwa czasopisma Człowiek i Prawo. Ogólnopolskie Pismo Studentów i Doktorantów Nauk Prawnych
Numer nr 1 (1)
[autor:] T. Snarski
Miasto: Toruń 2009
Strony: 19-23
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii