Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułGłos w dyskusji na temat pojęcia transitional justice, czyli o konieczności szerszego spojrzenia na okres przejściowy
Nazwa czasopisma Zeszyty Studenckie Wydziału Prawa i Administracji UG
Numer nr 2
[autor:] T. Snarski
Miasto: Gdańsk 2008
Strony: 29-38
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii