Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułKilka uwag o multicentryczności systemu prawa
Nazwa czasopisma Zeszyty Studenckie Wydziału Prawa i Administracji UG
Numer nr 2
[autor:] T. Snarski, P. Kusio
Miasto: Gdańsk 2008
Strony: 211-218
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii