Publikacja typu: Prace nie publikowane => Opinie prawne nie publikowane
TytułOpinia prawna w sprawie celowości kontynuowania prac nad uregulowaniem sytuacji prawnej posiadaczy przedwojennych obligacji skarbowych, w tym podjęcia inicjatywy ustawodawczej
Dotyczy: Sprawiedliwość transformacyjna - ingerencja ustawodawcza
Dla: Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu RP
[autor:] T. Snarski
Rok: 2009
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii