Publikacja typu: Udział w konferencjach
TytułEuropa bez granic
[autor:] T. Snarski
Miasto: Gdańsk 2009
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii

Referat: Suwerenność a subsydiarność