Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułEuropean Legislation in the Field of Cultural Heritage Restitution
[w:] The Future of the Lost Cultural Heritage
[red:]  M. Borak
[autor:] K. Zeidler
Miasto: Prague 2006
Strony: 11
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa