Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułDemokratyzacja prawa karnego a sprawiedliwość naprawcza
Nazwa czasopisma Mediacja
Numer 
[red:]  L. Mazowiecka
[autor:] W. Zalewski
Miasto: Warszawa 2009
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii