Publikacja typu: Udział w konferencjach
TytułMediacja dla każdego
[autor:] W. Zalewski
Miasto: Warszawa 2009
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii

Wojciech Zalewski wygłosił w dniu 15 października b.r. referat pt. „Wymiar sprawiedliwości, sprawiedliwość naprawcza, demokracja" na konferencji „Mediacja dla każdego", Seminarium z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji, Ministerstwo Sprawiedliwości, Warszawa.