Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułO właściwy kształt służby ochrony zabytków w Polsce. Postulaty de lege ferenda
[w:] Prawna ochrona dóbr kultury, (red.) T. Gardocka, J. Sobczak
[autor:] K. Zeidler
Wydawnictwo: Adam Marszałek
Miasto: Toruń 2009
Strony: 8
ISBN: 978-83-7611-415-6
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa