Publikacja typu: Referaty
TytułIntegracja systemów gwarancyjnych na jednolitym rynku finansowym Unii Europejskiej w ramach sieci bezpieczeństwa finansowego
Na konferencji: III Konferencja Naukowa „Ubezpieczenia wobec wyzwań XXIw.”, zorganizowana przez Katedrę Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Katedrę Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Rydzyna
[autor:] A. Jurkowska-Zeidler
Rok: 2009
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Finansowego