Publikacja typu: Referaty
TytułWspólne zasady zarządzania transgranicznymi kryzysami finansowymi w Unii Europejskiej
Na konferencji: II Konferencja Naukowa z cyklu Innowacje finansowe nt. Kryzys finansowy a rozwój gospodarczy, zorganizowana przez Wyższą Szkołę Bankową w Gdańsku, Gdańsk
[autor:] A. Jurkowska-Zeidler
Rok: 2009
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Finansowego