Publikacja typu: Referaty
TytułNadzór nad rynkiem finansowym w Polsce. Nowe uwarunkowania
Na konferencji: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Główne uwarunkowania i bariery w procesie naprawy finansów publicznych – aspekty prawne i ekonomiczne” zorganizowana przez Wydział Ekonomiczny Zakład Finansów UMCS, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katedrę Finansów i Prawa Finansowego KUL i Kolegium Prawa Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Kazimierz Dolny
[autor:] A. Jurkowska-Zeidler
Rok: 2007
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Finansowego