Publikacja typu: Referaty
TytułInstytucjonalne zmiany w strukturze nadzoru nad rynkiem finansowym a stabilność i bezpieczeństwo systemu bankowego
Na konferencji: VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rynek finansowy a wzrost gospodarczy” zorganizowana przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Zakład Bankowości, Zakład Kierowania Gospodarką i Zakład Rynków Finansowych, Kazimierz Dolny
[autor:] A. Jurkowska-Zeidler
Rok: 2007
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Finansowego