Publikacja typu: Referaty
TytułRealizacja funkcji pożyczkodawcy ostatniej instancji jako dylemat integracji rynku finansowego Unii Europejskiej
Na konferencji: VI Konferencja Naukowa „Strategia Lizbońska a Zarządzanie Wartością, zorganizowana przez Katedrę Bankowości, Katedrę Ekonomiki Przedsiębiorstw, Katedrę Finansów Uniwersytetu Gdańskiego oraz Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej, Konferencja zorganizowana w ramach Polskiego Forum Strategii Lizbońskiej, Gdańsk-Sztokholm
[autor:] A. Jurkowska-Zeidler
Rok: 2006
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Finansowego