Publikacja typu: Referaty
TytułRelacje między krajem macierzystym i goszczącym w sprawowaniu nadzoru bankowego
Na konferencji: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „ФИНАНСОВОЕ ПРАВОТВОРЧЕСТВО И ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ В ГОСУДАРСТВАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ” (Tworzenie i stosowanie prawa finansowego w Państwach Centralnej i Wschodniej Europy), zorganizowana przez Wydział Prawa Państwowego Uniwersytetu w Grodnie imienia Janka Kupały, Grodno
[autor:] A. Jurkowska-Zeidler
Rok: 2006
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Finansowego