Publikacja typu: Referaty
TytułNowa architektura sieci bezpieczeństwa jednolitego rynku finansowego Unii Europejskiej
Na konferencji: Konferencja Katedr Finansowych „Instytucje, Instrumenty i Strategie Finansowe w dobie Integracji Gospodarczej”,zorganizowana przez Wydział Ekonomiczny UMCS , Lublin
[autor:] A. Jurkowska-Zeidler
Rok: 2006
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Finansowego