Publikacja typu: Referaty
TytułJednolity rynek finansowy Unii Europejskiej jako warunek realizacji celów Strategii Lizbońskiej
Na konferencji: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przedsiębiorstwo w gospodarce opartej na wiedzy. Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości” zorganizowana przez Akademię Morską w Gdyni, Jurata
[autor:] A. Jurkowska-Zeidler
Rok: 2006
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Finansowego