Publikacja typu: Referaty
TytułNowe ramy prawne dla usług płatniczych w Unii Europejskiej
Na konferencji: VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji” zorganizowana przez Katedrę Ekonomiki Przedsiębiorstw Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn
[autor:] A. Jurkowska-Zeidler
Rok: 2006
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Finansowego