Publikacja typu: Referaty
TytułSystemy gwarantowania depozytów jako element sieci bezpieczeństwa (safety net) jednolitego rynku finansowego Unii Europejskiej
Na konferencji: V Konferencja Naukowa „Strategia Lizbońska a Zarządzanie Wartością, zorganizowana przez Katedrę Bankowości, Katedrę Ekonomiki Przedsiębiorstw, Katedrę Finansów Uniwersytetu Gdańskiego oraz Katedrę Small Businessu Szkoły Głównej Handlowej, Konferencja zorganizowana w ramach Polskiego Forum Strategii Lizbońskiej, Gdańsk-Uppsala
[autor:] A. Jurkowska-Zeidler
Rok: 2005
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Finansowego